מסחר ומשרדים

מרכז אשכול, ירושלים

כתובת: רח' פארן, רמת אשכול,
           ירושלים

תאור:   9130 מ"ר, 2 קומות

שימוש: מרכז מסחרי

עסקים: בנקים, דואר, מסחר כללי,
            קופת חולים, תחנת דלק

חניון:    חניון חיצוני לציבור

מרכז עסקים, ירושלים

כתובת: יד חרוצים 3, ירושלים

בעלות: ב. יאיר

תאור:   5180 מ"ר, 4 קומות מסחר
            ומשרדים, 4 קומות חניון,
            8 קומות מגורים

שימוש: משמש למסחר ומשרדים

עסקים: משרד לאיכות הסביבה

חניון:    חניון דיירים + מסחר

מגדל הנשרים

כתובת: רח' כנפי נשרים 35, ירושלים

בעלות: אבי חבר + עץ השקד

תאור:   7250 מ"ר, 8 קומות,
           4 קומות חניון

שימוש: משמש למסחר ומשרדים

עסקים: תאגיד השידור – כאן,
            משרד רו"ח BDSK

חניון:    חניון דיירים + מסחר
            + חניון ציבורי

בית ארלדן, ירושלים

כתובת: רח' הנביאים, ירושלים

בעלות: ארלדן השקעות

תאור:   4320 מ"ר, 7 קומות

שימוש: מסחר ומשרדים

עסקיםמשרד החינוך, איסתא,
            עיריית ירושלים – חב' עדן

ניהול ואחזקת מבנים