ועדי בתים

שחל 71, ירושלים

כתובת: שחל 71, ירושלים

יזם:      שיכון ופיתוח

תאור:   11 קומות, 36 דירות

חניון:    חניון דיירים חיצוני

.

שחל 67, ירושלים

כתובת: שחל 67, ירושלים

יזם:      שיכון ופיתוח

תאור:   11 קומות, 37 דירות

חניון:    חניון דיירים חיצוני

דיסקין 5, ירושלים

כתובת: דיסקין 5, ירושלים

תאור:   9 קומות, 31 דירות

חניון:    חניון דיירים 

זיסמן 15, ירושלים

כתובת: זיסמן 15, ירושלים

יזם:      חיים זקן

תאור:   10 קומות, 70 דירות

חניון:    חניון דיירים 

זיסמן 11, ירושלים

כתובת: זיסמן 11, ירושלים

יזם:      נח רפפורט

תאור:   9 קומות, 37 דירות

           בקרוב – יאוכלס בנין צמוד
           הכולל 55 דירות

חניון:   חניון דיירים

ניהול ואחזקת מבנים